web_vikon-8.jpg
web_vikon-5.jpg
web-vikon_-3.jpg
web_vikon-8.jpg

Om Vikon


VI SØGER ALTID DEN KORTEST MULIGE VEJ
TIL ARBEJDE, UDDANNELSE ELLER PRAKTIK. 

Vi ved, at vores kursister er meget forskellige og har brug for forskelligartede indsatser. Det er vores daglige handlegrundlag, og årsagen til at vi skaber gode resultater.

SCROLL DOWN

Om Vikon


VI SØGER ALTID DEN KORTEST MULIGE VEJ
TIL ARBEJDE, UDDANNELSE ELLER PRAKTIK. 

Vi ved, at vores kursister er meget forskellige og har brug for forskelligartede indsatser. Det er vores daglige handlegrundlag, og årsagen til at vi skaber gode resultater.

 
VORES KURSISTER SKAL HAVE FORNYET VIDEN OG INSPIRATION TIL HANDLEMULIGHEDER OG MESTRINGSSTRATEGIER, NÅR DE TRÆDER UD AF DØREN
— Jan Husum, Indehaver Vikon
 

 

Vi skræddersyer og udvikler forløb, der passer til den enkeltes behov. Vi taler i øjenhøjde, arbejder med respekt for den enkelte og plads til forskellighed. Samtidig stiller vi tydelige krav, forventninger og mål op for hver enkelt forløb.

 
web_vikon-5.jpg

Historie


Vikon blev etableret i 2004 med afsæt i indsatsen "Ny Chance Til Alle".

Historie


Vikon blev etableret i 2004 med afsæt i indsatsen "Ny Chance Til Alle".

Etableret i 2004

Vikonblev stiftet i 2004 som "anden aktør" for kommunernes jobcentre med afsæt i indsatsen "Ny Chance Til Alle". Geografisk havde vi vores udspring i Præstø og har siden etableret samarbejde i en række kommuner.

Vikons udgangpunkt var socialfaglig praksis og behandling kombineret med jobskabelse. Vi har fra start arbejdet individuelt og helhedsorienteret og tror på, at alle mennesker ønsker sig et godt liv. Og alle skal have mulighed for at realisere det. 

Vi arbejder ud fra respekt for den enkelte og plads til forskellighed.

Vi gennemfører kurser og virksomhedsrettet aktiviteter for ledige, der er henvist fra jobcentre. Vores tilbud henvender sig både til ledige med stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og ledige med personlige udfordringer og et turbulent arbejdsliv bag sig

Vikoner i dag et aktieselskab og en del af Vikon-gruppen med Jan Husum som administrerende direktør. Direktionen refererer til en bestyrelse og støttes af et advisory board, der fungerer som rådgivende organ.

web-vikon_-3.jpg

Medarbejdere


Vikon løser mange forskelligartede opgaver båret af innovation og fleksibilitet, hvilket afspejler sig i personalegruppens sammensætning og kompetencer. 

Medarbejdere


Vikon løser mange forskelligartede opgaver båret af innovation og fleksibilitet, hvilket afspejler sig i personalegruppens sammensætning og kompetencer. 

 
    

 

 

 

fast medarbejderstab med Alsidige kompetencer

Den faste medarbejderstab består af af job- og virksomhedskonsulenter, underviser/vejledere, certificerede jobcoaches, mentorer, socialrådgivere, psykologer, misbrugskonsulenter, træningsinstruktører, køkken- og rengøringspersonale, administrativt personale og akademiske medarbejdere.

 

 

 

Job i Vikon

Er du interesseret i et job i Vikon, er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning og dit CV til ansoegning@vikon.dk 

Vi modtager løbende og sættter pris på uopfordrede ansøgninger, så vi hurtigt kan agere på vores samarbejdspartneres efterspørgsel og behov.