vikon-ikon.png

 

Fokus på hvert jobcenters behov

Vikon har en lang række af kerneydelser på hylden. Men ingen jobcentre er ens, og derfor arbejder vi fokuseret med hver enkelt jobcenter om diffentierede løsninger. I et tæt samarbejde tilpasser, udvikler og udvælger vi de forløb, der giver størst effekt og imødekommer jobcentrets konkrete behov. Fælles for alle forløb er, at de skaber afklaring, motivation og konkret handling rettet mod arbejde og uddannelse .

Forløb hos Vikon

  • Forløb for forsikrede ledige
  • Forløb for kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  • Forløb for unge i alle målgrupper
  • Forløb for fleksjobvisiterede
  • Forløb for sygedagpengemodtagere
  • Holdforløb for psykisk sårbare
  • Holdforløb for personer med livsstilsproblemer og riskoadfærd
  • Mentorforløb
  • Individuel coaching og støttende psykologsamtaler
 
 

 
vikon-ikon.png

 

Én administrativ indgang optimerer samarbejdet

Vikon har én samlet administrativ enhed, der betjener alle jobcentre, vi samarbejder med. Den administrative enhed varetager fakturering, effektmåling og månedlige brugertilfredshedsundersøgelser på de respektive forløb og afdelinger. 

 

 
For Vikon er det vigtigt at være en troværdig samarbejdspartner. Hos os stemmer ord og handlinger overens. Vi arbejder med løbende forventningsafstemning mellem mål og midler og holder vores kollegaer i Jobcentret informeret.
— Jan Husum, indehaver af Vikon